”Min vision er, at sætte dig i stand til at finde dit indre mod.

Til at hvile i din egen væren og til at finde friheden til at være den du er – inderst inde.”​​

Psykoterapi og Familierådgivning – VELKOMMEN

Er du selv, dit parforhold eller dit barn/teenager i krise, og ønsker du af denne, eller af en anden årsag at række ud efter hjælp?

Jeg har erfaring med at hjælpe ved kriser. Kriser kan opleves som stress, angst, selvskade, depression, social isolation eller voldsom tvivl om dine valg i livet. Kriser kan være forårsaget af både noget nutidigt, som en ændret livssituation p.g.a skilsmisse, sygdom, tab af arbejde eller andet. Den kan også have baggrund i svære opvækstvilkår, eller hændelser i barndommen, og som kan virke mere diffuse at adressere. Uanset om du har ordene for det, eller det mere er en oplevelse af noget svært og begrænsende indeni, så er det muligt at skabe positiv forandring.

Jeg har også erfaring med traumer opstået i vores første leveår og deres betydning for vores livsudfoldelse. Traumer som måske er forårsaget af for tidlig fødsel/præmaturbarn, hospitalsindlæggelse, forældres psykiske sygdom, misbrug eller ved forældres/søskendes livstruende sygdom eller død.

Kan du genkende dig i noget af det her skrevne, og ønsker du at skabe forandring – for dig i dit liv – for dit barn – for dit parforhold -, så vil et terapiforløb bringe klarhed, indsigt og oplevelsen af, at

du kan skabe overensstemmelse – mellem dine ønsker og det du mærker og lever.

Du er velkommen til en uforpligtende og gratis første gang – fordi … Det er vigtigt for mig, at du oplever relevans, og at du mærker ro og tryghed i et forløb hos mig – uanset om det vil være af kortere eller længere varighed.

Jeg tilbyder Psykoterapi som individuel samtaleterapi, parterapi og familieterapi foruden Spædbarnsterapi og Familierådgivning – til voksne, teenagere og børn.

Jeg tilbyder supervision til mennesker der arbejder med mennesker.​

Jeg tilbyder introduktion og oplæg om Spædbarnsterapi og dens metode til forældreforeninger, mødregrupper, pædagoger, sundhedsplejersker m.fl.

Ring eller skriv gerne ved spørgsmål.

fullsizerender24