"Fra fosterlivet til dødsøjeblikket afsætter vores livs relationer og følelsesudviklinger med andre
mennesker spor i krop og psyke.
Spor, som har indvirkning på vores adfærd og evne til kontakt
og fri livsudfoldelse."

Individuel terapi

Hvorfor terapi?

Fordi vores liv ikke altid udvikler sig, sådan som vi ønsker det, og måske mærker du nu, at du har ondt i sjælen, eller at det svære overvælder dig. Individuel terapi er både til dig, der har et ønske om personlig udvikling og til dig, der oplever at være – eller har været – i krise.

Hvornår vil terapi kunne være en hjælp?

For eksempel ved reaktioner som beskrevet herunder:

  • En efterfødselsreaktion. Måske mærker du ikke glæden ved at være blevet forælder, og måske bebrejder du dig selv for det, og for ikke at være en tilstrækkelig god forælder, måske mærker du ensomhed, angst, ked af det-hed eller vrede.
  • Stress. Måske har du længe gået med fornemmelsen af ikke at slå til – med det du gør, eller som den du er? Stress kan medføre tab af korttidshukommelse, hovedpine, søvnløshed, nedsat immunforsvar og depression, og måske du også mærker noget af dette?
  • Angst. Opleves forskelligt og kan komme til udtryk forskelligt. For eksempel som spiseforstyrrelse, cutting, depression eller isolation.
  • Kaos er måske trådt i stedet for det liv, som du troede du havde. Måske fordi du har “mistet” én du har kær til enten psykisk – eller fysisk sygdom, død eller på grund af skilsmisse.
  • Tab af livsværdi og måske også troen på et godt liv fremover.

Hvad kan du forvente?

Jeg arbejder ud fra den overbevisning, at for at positive forandringer kan ske, så skal det terapeutiske rum afspejle tryghed, anerkendelse, tillid og nærvær.
Terapien vil på en respektfuld og nænsom måde medvirke til, at du øger bevidstheden om dig og dine reaktionsmønstre.
Ud fra dette vil du finde måder for dig at handle på, som favner hele dig og din livssituation.

Du vil opleve livskvalitet og mærke livsglæde. Ved psykosomatiske symptomer, at de vil aftage eller helt forsvinde, og at du vil få en bedre energi til at leve, sådan som du ønsker det.

Som en del af terapien kan der i visse situationer med fordel inddrages
spædbarnsterapi.​

2_9