“Lad aldrig barnets smerte være glemt”

Dolto

”Alt usagt binder energi”

Eliacheff

Hvad er spædbarnsterapi?

“Spædbarnsterapi” er en behandlingsmodel til bearbejdning af svære livsbetingelser og traumer oplevet i vores tre første leveår. Den kan benyttes fra livets begyndelse og hele livet.

Behandlingsmodellen er inspireret af den franske børnelæge og psykoanalytiker Françoise Dolto samt af børnepsykiater og psykoanalytiker Caroline Eliacheff. Tilsammen har de to i over en menneskealder arbejdet med børn ud fra teserne:

”Lad aldrig barnets smerte blive glemt” og ”Alt usagt binder energi”.

Hvorfor spædbarnsterapi?

Der har været en tendens til at tro, at spædbørn er så små, at de ikke rigtig opfatter, hvad der sker og derfor heller ikke bliver så let såret eller ligefrem traumatiseret af begivenheder … men det gør de! De rammes af smerter på samme måde som voksne.

De fleste af os kender til, at hvis blot vi ”glemmer” begivenheden og går videre i livet, så vil barnets smerte eller traume forsvinde. Det er ikke tilfældet. Traumer forbliver i kroppen, og de bliver ved med at skade, indtil de bliver taget op og ”helet”.

Hvornår er der behov for Spædbarnsterapi?

Svære livsvilkår og traumer oplevet i de tre første leveår har afgørende betydning for vores udvikling; vores psykiske robusthed og sociale kompetencer.

Når børn i den før-sproglige alder oplever fysiske og/ eller psykiske belastninger, som overstiger hvad det enkelte barn kan magte, så kan belastningen sætte sig som blivende spor i barnet – og senere den voksne.

Spor som vi vil opleve som uhensigtsmæssige for barnets/vores måde at være i verden på. Hvis vi spørger ind til, hvad det er, som børnene/vi voksne mærker og oplever, vil vi blive mødt med udsagn som f.eks.:

 • uro
 • udpræget behov for kontrol; angst for forandringer, nye mennesker og nye omgivelser
 • eksplosive vredesudbrud som ikke kan styres
 • manglende sult- og mæthedsfornemmelse
 • manglende kulde- og varmefornemmelse
 • psykosomatiske symptomer som mavepine, hovedpine, eksem, mange/alvorlige infektionssygdomme
 • svært ved at være i sociale sammenhænge, svært med kammerater
 • manglende tro på egne evner/lavt selvværd
 • lyst til at flygte
 • en følelse af magtesløshed og manglende håb om, at der er en ”udvej”.

“Ord forløser” siger man i traumebehandling af voksne – det gælder også for børn og for traumerne opstået tidligt i livet.

Spædbarnsterapi fokuserer på:

 • At fortælle barnets/din historie sådan som det var.
 • Med ord at oversætte de kropslige sansninger som barnet/du oplevede i en kaotisk tid.
 • At genfinde roen i barnets og i forældrenes eller i dit nervesystem.
 • At bringe håb og at genfinde ressourcerne.

Traumet vil gå fra at være en belastning, som kroppen/psyken ubevidst vil “søge udenom” , til at blive en identificeret del af livet.

Se mere:“spædbarnsterapi til mit barn” eller “spædbarnsterapi til dig som voksen”.​

2_9