“Lad aldrig barnets smerte være glemt”

Dolto

”Alt usagt binder energi”

Eliacheff

Spædbarnsterapi til mit barn

Børn fortæller ikke med ord, når noget er svært i deres liv – ikke fordi de ikke vil, men fordi de mangler ordene.

Hvis dit barn har haft en svær start i livet, så er der hjælp at hente.

​Børn fortæller med deres krop og med deres adfærd. Børnene vil kunne have et svækket immunforsvar eller virke særlig sensitive og de bliver for eksempel voldsom vred, urolig, utrøstelig eller de vil ikke spise, ikke sove, skriger eller trækker sig væk.
Hvis du kan genkende noget af dette, og hvis dit barn inden for sine cirka tre første leveår har oplevet svære livsbetingelser, som for eksempel:

  • for tidlig fødsel/præmaturbarn
  • hospitalsindlæggelse
  • alvorlig/livstruende sygdom eller en ulykke
  • tab af et familiemedlem
  • adoption
  • efterfødselsreaktion eller fødselsdepression hos en eller begge forældre

så kan du hente hjælp med spædbarnsterapi – uanset dit barns alder.

Hvad er spædbarnsterapi?

​Spædbarnsterapi er – kort fortalt – at sætte ord på traumet, sådan som dit barn har oplevet det.

Hvordan foregår spædbarnsterapi?

Først mødes jeg med forældrene, hvor deres og barnets fælles historie bliver fortalt og delt.​

Ud fra disse samtaler laver jeg terapierne: barnets historie set fra barnets perspektiv og i enkle og præcise formuleringer. Forældrene kommer igen alene, hvor de får ordene og godkender, at de er sande.
Forældrene og barnet kommer herefter sammen, som oftest mellem 3 og 5 gange, og hver gang bliver en lille del af historien fortalt.​
Forældrene får ordene med hjem efter hver terapi. Dette er for at hjælpe barnet med at fastholde det oplevede i terapien. Enten ved at genfortælle terapien til barnet, eller ved at benytte en enkelt eller to sætninger herfra.
Mellem hver terapi har jeg kontakt med forældrene efter behov.
Forløbet afsluttes med en samtale, så vi sammen kan afdække, om barnets behov er opfyldt .

Hvad får mit barn ud af spædbarnsterapi?

​Jeg ser, at børnene kommer i trivsel igen efter terapien.
Problemer med nærhed, at sove, spiseforstyrrelse, angst eller voldsom vrede er nogle symptomer, som barnet har kunnet slippe efterfølgende. Det særlig sensitive barn får og mærker ro og mod til at være sig.

Hvis det der forhindrer en sund udvikling fjernes, så kan barnets egen drivkraft overtage helingen.

Det er vigtigt for et barn, at have en tryg og tydelig forældre-barn relation i alle livets forhold.
Spædbarnsterapien, forløbet op til og vejledning efterfølgende medvirker hertil.

Jeg tilbyder også Familierådgivning og familieterapi i Nr. Nebel ved Varde, Esbjerg og Skjern. Ring eller skriv gerne ved spørgsmål.

2_9