"Fra fosterlivet til dødsøjeblikket afsætter vores livs relationer og følelsesudviklinger med andre
mennesker spor i krop og psyke.
Spor, som har indvirkning på vores adfærd og evne til kontakt
og fri livsudfoldelse."

Supervision

Jeg tilbyder supervision til først og fremmest plejefamilier – men også til andre faggrupper, som ligeledes arbejder med mennesker.
Supervisionen giver mulighed for at åbne op også for problematikker, som synes sårbare for dig, og for at finde overblik og hensigtsmæssige løsninger i dit arbejde.
At tage vare på en andens fysiske og følelsesmæssige udvikling er et stort ansvar. Det kræver personligt overskud foruden psykologisk indsigt og pædagogiske værktøjer at arbejde med mennesker, der har det svært.

​​I udførelsen af arbejdet bliver du hele tiden udfordret på din personlighed og dine personlige kompetencer.​
Det kan have den konsekvens, at du ind imellem vil føle dig utilstrækkelig og magtesløs. En sårbar situation, som både kan have konsekvenser for udførelsen af dit arbejde og for din oplevelse af dit værd som fagperson.

​Med supervisionen vil du blive bevidst om dine kompetencer og de personlige og faglige udfordringer, som dit arbejde er fyldt af. Den sikrer, at din arbejdsglæde og din faglige stolthed og udvikling er i fokus.​

2_9