Om spædbarnsterapi

“Lad aldrig barnets smerte være glemt”
– Dolto –

Spædbarnsterapi hos Op-vækst

Spædbarnsterapi er en behandlingsmetode til bearbejdning af svære livsbetingelser og traumer, vi har oplevet i vores tre første leveår. Terapien kan benyttes gennem hele livet.

Metoden er inspireret af den franske børnelæge og psykoanalytiker Françoise Dolto samt af børnepsykiater og psykoanalytiker Caroline Eliacheff. Tilsammen har de to i over en menneskealder arbejdet med børn ud fra teserne:

”Lad aldrig barnets smerte blive glemt” og ”Alt usagt binder energi”.

Hvornår er der behov for spædbarnsterapi?

Svære livsvilkår og traumer oplevet i de tre første leveår har afgørende betydning for vores udvikling; vores psykiske robusthed og sociale kompetencer.

Når børn i den før-sproglige alder oplever fysiske og/eller psykiske belastninger, som overstiger hvad det enkelte barn kan magte, sætter belastningen sig som blivende spor i barnet – og senere den voksne.

Hvis vi spørger ind til, hvad det er, som barnet/den voksne mærker og oplever, vil vi blive mødt med udsagn som f.eks.:

 • uro
 • udpræget behov for kontrol; angst for forandringer, nye mennesker og nye omgivelser
 • eksplosive vredesudbrud som ikke kan styres
 • manglende sult- og mæthedsfornemmelse
 • manglende kulde- og varmefornemmelse
 • psykosomatiske symptomer som mavepine, hovedpine, eksem, mange/alvorlige infektionssygdomme
 • svært ved at være i sociale sammenhænge, svært med kammerater
 • manglende tro på egne evner/lavt selvværd
 • lyst til at flygte
 • en følelse af magtesløshed og manglende håb om, at der er en ”udvej”.

“Ord forløser” siger man i traumebehandling af voksne – det gælder også for børn og for traumerne opstået tidligt i livet.

Spædbarnsterapi fokuserer på:

 • At fortælle barnets/din historie sådan som det var.
 • Med ord at oversætte de kropslige sansninger som barnet/du oplevede i en kaotisk tid.
 • At genfinde roen i barnets og i forældrenes eller i dit nervesystem.
 • At bringe håb og at genfinde ressourcerne.

Traumet vil gå fra at være en belastning, som kroppen og psyken ubevidst vil “søge udenom” , til at blive en identificeret del af livet.

Hvorfor spædbarnsterapi?

Der har været en tendens til at tro, at spædbørn er så små, at de ikke rigtig opfatter, hvad der sker, og derfor heller ikke bliver så let påvirket eller ligefrem traumatiseret af begivenheder. Spædbarnsterapi tager afsæt i, at et spædbarn rammes af smerter på samme måde som voksne.

De fleste af os kender til, at hvis vi blot ”glemmer” begivenheder og går videre i livet, vil barnet også komme videre. Det er ikke tilfældet. Smerter og traumer forbliver i kroppen, og bliver ved at påvirke, indtil de bliver taget op og helet.

Se mere:“spædbarnsterapi til mit barn” eller “spædbarnsterapi til dig som voksen”.​

Kontakt mig endelig

Du må altid kontakte mig med spørgsmål du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til mig.