Spædbarnsterapi til børn

”Alt usagt binder energi”
– Eliacheff –

Spædbarnsterapi til dit barn

Små børn fortæller ikke med ord, når noget er svært i deres liv – ikke fordi de ikke vil, men fordi de mangler ordene. De fortæller i stedet med deres krop og med deres adfærd.

Det kan komme til udtryk på forskellige måder – som et svækket immunforsvar, at være sansesensitiv eller at blive voldsom vred, urolig eller utrøstelig. Det kan også vise sig ved, at dit barn har svært ved at spise, sove eller måske trækker sig væk og ind i sig.

Hvis du oplever, at noget er svært og begrænsende for dit barn, og hvis dit barn inden for sine cirka tre første leveår har oplevet svære livsbetingelser, kan du hente hjælp med spædbarnsterapi – uanset dit barns alder.

Svære livsbetingelser kan for eksempel være:

  • for tidlig fødsel/præmaturbarn
  • hospitalsindlæggelse
  • alvorlig/livstruende sygdom eller en ulykke
  • tab af et familiemedlem
  • adoption
  • efterfødselsreaktion eller fødselsdepression hos en eller begge forældre

Hvordan foregår spædbarnsterapi?

​Spædbarnsterapi er kort fortalt at sætte ord på svære oplevelser, sådan som dit barn har oplevet det.

Først mødes jeg med jer som forældre, hvor vi er sammen om at få jeres og jeres barns fælles historie fortalt.​

Herefter laver jeg terapierne, hvor barnets historie formuleres set fra barnets perspektiv og i enkle og præcise sætninger. Efterfølgende kommer I igen alene for at få ordene og godkende, at de er sande.

Herfra kommer I sammen med jeres barn, som oftest mellem 3 og 5 gange, og hver gang bliver en lille del af historien fortalt.​ I får ordene med hjem efter hver terapi. Det er for at hjælpe jeres barn med at fastholde det oplevede i terapien – enten ved at I genfortæller terapien, eller ved at benytte en enkelt eller to sætninger herfra.

Mellem hver terapi har jeg kontakt med jer som forældre efter behov. Spædbarnsterapien afsluttes med en samtale for, at vi sammen kan afdække, om jeres barns behov er opfyldt .

Hvad får barnet ud af spædbarnsterapi?

​Spædbarnsterapien kan bane vejen for, at jeres barn kan modnes og udvikles ud fra de bedste præmisser. Når der sættes ord på det, der har forhindret en sund udvikling, kan I sammen med jeres barns egen drivkraft overtage helingen.

Jeg ser, at børn kommer i tydelig trivsel igen efter terapien.
Det gælder for børn, som oplever problemer med nærhed, at sove, spiseforstyrrelse, angst eller voldsom vrede. Og særlige sensitive børn får og mærker ro og mod til at være sig.

Spædbarnsterapien, forløbet op til og vejledningen efterfølgende medvirker til en tryg og tydelig forældre-barn relation i alle livets forhold..

Jeg tilbyder også familierådgivning og familieterapi i Odder. Ring eller skriv gerne ved spørgsmål.

Kontakt mig endelig

Du må altid kontakte mig med spørgsmål du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til mig.